Strange Hero Yi Zhi Mei Profile - WallaceHuo (霍建华) - For International Fans

Title: 怪侠一枝梅 / Guai Xia Yi Zhi Mei
Also known as: The Vigilantes In Masks / Strange Hero Yi Zhi Mei
Genre: Wuxia, adventure
Episodes: 30
Opening theme song: Tian Di Mei Hua Kai (天地梅花开) by Hu Ge
Ending theme song: Tian Tang Niao (天堂鸟) by Zheng Jia Jia (郑嘉嘉)
Producer: Karen Tsoi
Director: Lee Kwok Lap, Wu Jin Yuan

Synopsis:
Li Ge Xiao is skilled in martial arts and has the brain to match it. In his former life, he was a high ranking Marshal with great law enforcement authority. But after his enemy framed him with false crime and executed his family, he went on the run. Years later, he came out of hiding to help a former colleague recover stolen gold for disaster relief. With his new partners, thief Yan San Niang, grafter He Xiao Mei, and muscle Chai Hu, they formed a bandit called "Yi Zhi Mei" that robs the rich and the corrupted and gives to the poor and the helpless.

Cast:
Wallace Huo (霍建华) as Li Ge Xiao (离歌笑)
Liu Shi Shi (刘诗诗) as Yan San Niang (燕三娘)
Wang Jia Hui (王嘉卉) as child Yan San Niang (小三娘)
Ma Tian Yu (马天宇) as He Xiao Mei (贺小梅)
Shi Yan Neng (释行宇) as Chai Hu (柴胡) Edwin Siu as Ying (萧正楠)
Wu Qiu (应无求) Deng Li Min (邓立民) as Yan Song (严嵩)
Liu Kai Chi (廖启智) as Zheng Dong Liu (郑东流)
Hai Bo (海波) as Hai Rui (海瑞)
Tong Li Ya (佟丽娅) as Jing Ru Yi (荆如忆)
Zhang Lei (张雷) as Jiajing Emperor (明世宗)
Yao Yi Chen (姚奕辰) as Zhang Zhong (张忠)
Zhang Shan (张山) as Zhang Bao (张豹)
Huang Shi Jia (黄诗佳) as Miao Xiao Qing (苗小青)
Li Bo (李博) as Xiao Ben (蕭本)
Yang Yi (杨艺) as Liang Yue as (梁月)
Zheng Xiao Dong (郑晓东) as Liang Ri (梁日)  
Yuan Shan Shan (袁姗姗) as Bing Bing (冰冰)
Dai Chun Rong (戴春荣) as Abbess Wu Gou (无垢师太)
Lou Qi (娄淇) as Bao Gong Zi (保公子)
Guan Xiao Tong (郑晓东) as Chai Yan (柴嫣)
Wang Chun Yuan (王春元) as Chu Gou (刍狗)  
Ma Xiao Qian (马小倩) as Lin Shuang Shuang (林双双)
Lv Yi (吕一) as Su Ying (苏樱)
Zhang Ming Ming (张明明) as Yan Shi Fan (严世蕃)

Powered by SmugMug Log In