Swordsman Profile - WallaceHuo (霍建华) - For International Fans

Title : 笑傲江湖 Xiao Ao Jiang Hu
English title : Swordsman
Genre: Ancient, Wuxia
Episodes : 42 Filming year : 2012 (from March 24th)
Broadcast date : Feb 6, 2013
Producer: Yu Zheng (于正)
Director: Hu Yi Juan (胡意涓)
 Filming places : Xiandu, Hengdian World Studios

Synopsis:
Swordsman is a wuxia novel by Jin Yong. The story is about friendship and love, deception and betrayal, ambition and lust for power. It tells the story of a young swordsman, Linghu Chong, who wandered around the martial world and discovered the true meaning of good and evil. Despite the many hurdles and drawbacks, he followed his heart and remained carefree.

Cast: Wallace Huo (霍建华) as Linghu Chong (令狐冲)Yang Lian Ting (杨莲亭) and Wu Tiande (吴天德)
Yuan Shan Shan (袁姗姗) as Ren Ying Ying (任盈盈)
Joe Chen (陈乔恩) as Dong Fang Bu Bai (东方不败)
Huang Wen Hao (黄文豪) as Yue Bu Qun (岳不群)
Yang Ming Na (杨明娜) as Ning Zhong Ze(宁中则)
Yang Rong (杨蓉) as Yue Ling Shan (岳灵珊)
Chen Xiao (陈晓) as Lin Ping Zhi (林平之)
Han Dong (韩栋) as Tian Bo Guang (田伯光)
Deng Sha (邓莎) as Yi Lin (仪琳)
Hei Zi (黑子) as Ren Wo Xing(任我行)
Zong Feng Yan (宗峰岩 ) as Qu Yang (曲洋)
Xun Bin Hao (孙彬皓) as Xiang Wen Tian (向问天)
Bryan Leung (梁家仁) as Feng Qing Yang(风清扬)
Hu Dong (胡东) as Zuo Leng Chan(左冷禅)
Li Yao Jing (李耀敬) as Yu Cang Hai (余沧海)
Lu Jia Rong (吕佳容) as Lan Feng Huang(蓝凤凰)
Zhang Zhuo Wen (张倬闻) as Lu Da You(陆大有)
Cheng Cheng(程诚)as Lao De Nuo (劳德诺)
Wang Lin (王琳) as Mrs Lin(林夫人)(Lin Ping Zhi's mother)
Kou Zhen Hai (寇振海) as Lin Zhen Nan(林振南)
Zong Feng Yan (宗峰岩) as Liu Zheng Feng (刘正风)
He Jia Yi (何佳怡) as Ding Yi (定逸)
Tian Yang (天阳) as Ji Wu Shi(计无施)
Dicky Cheung (张卫健) as Green Bamboo man (绿竹翁)
Zhao Liang (赵亮) as Hei Bai Zi(黑白子)
Ren Quan (任泉) as Dan Qing Sheng (丹青生)
 Bao Bei Er (包贝尔) as Tu Bi Weng (秃笔翁)
Huang Zhong Gong (黄钟公) as Wang Jian Xin (王建新)
Guo Dong Dong (郭冬冬) as Zhou Gu Tong(周孤桐)
Wang Shuang (王双) as Wu Bai Ying(吴柏英)
Wang Ren Jun (王仁君) as Ping Yi Zhi (平一指)
Zhang Xue Ying (张雪迎) as Qu Fei Yan (曲非烟)
Huang Hai Bing (黄海冰) as Du Gu Qiu Bai (独孤求败)
Zhuo Fan (卓凡) as Monk Bu Jie (不戒和尚)
Zhang Qian (张茜) as Tian Bo Gang first lover
Qian Yong Chen (钱泳辰) as Yu Ren Hao (于人豪)
Zhang Chun Zhong (张春仲) as Mu Gao Feng (木高峰)
Hai Lu as Yu Niang 玉娘 (DFBB's maid - a role not in the novel)
Jiang Yi Yi (将依依) as Little Ren Ying Ying

Powered by SmugMug Log In